Doe wat je zegt en laat zien wat je doet!

Onze klanten blij en zelfverzekerd de wereld insturen met onze producten, dat is wat we willen. Maar worden klanten blij als we hun wensen uitvoeren? Of als we ze ervan overtuigen dat wij het beter weten? Volgens ons kan en moet het anders. We willen het hebben over wat past bij de organisaties waar we voor werken. En niet over wat mooi of lelijk is. Daarom hebben we de M-space methode ontwikkeld. Een werkwijze met 6 fases, waarbij we het niet hebben over persoonlijke voorkeuren, maar juist wèl over de kern van een organisatie. Welke kernwaardes passen daarbij en vooral: hoe zien die eruit als je ze visualiseert?
 

Analyse en oriëntatie – van woord naar beeld

Om helder te krijgen of we op één lijn zitten, verbeelden we in fase 1 de kernwaardes met behulp van beeld, typografie, vorm en kleur. Woorden zijn immers verschillend uitlegbaar. Aan de hand van de collages beantwoorden we, samen met onze opdrachtgever, de volgende vragen: klopt onze visualisatie met de voorstelling die onze opdrachtgever heeft bij deze kernwaarden? Welke kernwaarde is het belangrijkst en welke is het meest onderscheidend ten opzichte van vergelijkbare bedrijven? Vervolgens brengen we een hïerarchie aan in de waarden.

Daarnaast zorgen we in deze eerste fase ook voor een onderzoek naar de concullega’s. Hoe zien hun logo’s en huisstijlen eruit? Hoe presenteren zij zich naar buiten en wat kunnen we daarvan leren?

Concept en ontwerp – richting bepalen

De collages uit de eerste fase zijn het uitgangspunt voor onze concepten en denkrichtingen in fase 2. De hïerarchie die we in fase 1 in de kernwaardes hebben aangebracht, bepalen hun aandeel in deze fase. We benoemen en schetsen onze ideeën en gebruiken nog geen kleuren, want het gaat om het concept en dan leiden kleuren alleen maar af. Samen met onze opdrachtgever wordt een keuze gemaakt uit de concepten en worden er veranderingen en verbeteringen bedacht.

De collage’s blijven heel waardevol voor onze opdrachtgevers, ook na afronding van een identiteitstraject. Steeds weer kunnen ze alle interne en externe marketing- en communicatie-activiteiten toetsen aan hun kernwaardes. Klopt het nog waar we mee bezig zijn? Handelen we vanuit onze kern?

Implementatie, realisatie en evaluatie – gereed tot in alle details

In fase 3 tot en met 6 worden we steeds concreter. Vanuit de schetsen ontstaat uiteindelijk een complete huisstijl, met logo, kleurenpalet, typografie en vormtaal. In fase 6 is deze stijl toegepast op de afgesproken huisstijlmiddelen. Zo werken we, fase voor fase, naar het uiteindelijke ontwerp toe en denken onze opdrachtgevers steeds met ons mee.

Het resultaat van onze methode, is dat iedere opdrachtgever een volledig unieke stijl krijgt. Als je onze portfolio bekijkt, zie je dat we vooral heel diverse ontwerpen maken. Wij gooien niet overal ‘het zelfde sausje’ overheen. De kernwaardes van onze opdrachtgevers zijn leidend. Ons werk is dan ook niet onderhevig aan trends. En dus zijn door ons ontworpen huisstijlen duurzaam. Het mooiste van ontwerpen vanuit de kernwaardes, is echter dat het de geloofwaardigheid van onze opdrachtgevers vergroot. Ze doen immers niet alleen wat ze zeggen, maar ze laten dat ook zien!

UA-52319533-1