M-space werkwijze

Voor het ontwikkelen van een logo of huisstijl is een nauwe samenwerking nodig tussen opdrachtgever en ontwerper. Daarbij gaat het er allereerst om dat de doelstelling helder is. Door goed te luisteren én kritische vragen te stellen, ontstaat er zicht op wat belangrijk is. 

Analyse en oriëntatie – van woord naar beeld

De bevindingen uit dit gesprek analyseren en visualiseren we op onze beproefde wijze. Wat eerst met woorden besproken is, ligt nu in beeld op tafel. Samen met jou brengen we hier hiërarchie in aan. Dit vormt de basis voor het ontwerpproces. Ook bij toekomstige projecten kan er steeds teruggegrepen worden op de resultaten van deze fase.

Concept en ontwerp – richting bepalen

Vanuit de visualisaties in de vorige fase ontwikkelen we een of meerdere concepten. Het gekozen concept bepaalt vervolgens de richting waarin we gaan schetsen en ontwerpen. Door regelmatige terugkoppeling blijf jij nauw betrokken en toetsen we steeds opnieuw of het ontwerp voldoet aan de doelstelling. Het ontwerp moet straks helemaal van jou zijn.

Implementatie, realisatie en evaluatie – gereed tot in alle details

Het definitieve ontwerp wordt vervolgens tot in detail uitgewerkt en toegepast op verschillende producten. Vervolgens begeleiden we ook de technische realisatie van het drukwerk en digitale media.

Na oplevering nodigen we je uit voor een evaluatie.